โครงการจัดเปลี่ยนระบบไฟแสงสว่าง LED STREET LIGHT 60W (บริเวณลานหน้าสาขา อาคารสาขาราษฎร์บูรณะ ธนาคารกสิกรไทย)

ขอบคุณทางธนาคารกสิกรไทย ที่เลือกใช้หลอดไฟ  LED STREET LIGHT  60W    ของทางบริษัทโคเรีย แอลอีดี แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด คะ   หวังว่าทางบริษัทฯจะได้รับใช้ท่านในโอกาสต่อไปคะ

Picture3 Picture2 Picture1 Picture7 Picture6