Scale Arresting System เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ สำหรับ Cooling Systems.

Scale Arresting System  เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ สำหรับ Cooling Systems.

 

  • นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยดึงปัญหาตั้งแต่ต้นทางของระบบ Cooling Systems.

  • ไม่ใช้สารเคมีในกระบวนการทำงาน

  • ลดการปล่อยน้ำทิ้งได้ถึง 80%

  • ลดปัญหาคราบตะกรัน

  • ลดปัญหาตะไคร่น้ำ

  • ลดปัญหาการกัดกร่อน

  • ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น ลดการใช้พลังงานลง

 

SAS5
SAS1SAS2
SAS3
SAS4