แถลงผลการดำเนินงาน“โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน”

นายดนัย เอกกมล ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการแถลงผลการดำเนินงาน“โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบ อาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” และมอบประกาศนียบัตรแก่อาคารที่เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมมิราเคิ้ลแกรนด์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557

1news120257--1 1news120257--2 1news120257--3 1news120257--4 1news120257--5 1news120257--6 1news120257--7 1news120257--8 1news120257--9 1news120257--10 1news120257--11 1news120257--12