เริ่มแล้ว…30-70 สำหรับ SME สนับสนุนร้อยละ 30 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

เริ่มแล้ว…30-70 สำหรับ SME สนับสนุนร้อยละ 30 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

 

Capt12ure

 

 

สนใจสมัครโครงการ 30-70  SMEs  ตามลิงค์นี้  : http://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=43093