เยี่ยมชมโครงการพระราชดำริ

นายทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เยี่ยมชมโครงการประยุกต์การใช้พลังงานทดแทนควบคู่ไปกับการพัฒนาเกษตรกรรมแบบครบวงจรตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในพระราชวังสวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557

news140357-2 news140357-3 news140357-4 news140357-5 news140357-6 news140357-7 news140357-8 news140357-9 news140357-12 news140357-13 news140357-1