สัมมนาหลักสูตร การจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหาร

นายศุภโชค กุศลส่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาครัฐและอาคารธุรกิจกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดสัมมนาหลักสูตร “การจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหาร (Energy Management for Executives) ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ โครงการสนับสนุนการให้คำปรึกษาเพื่อลดต้นทุนพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาด กลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคกลางตอนล่าง ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม เม่ื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557

news130357-1 news130357-2 news130357-3 news130357-4 news130357-5 news130357-6 news130357-7 news130357-8 news130357-9 news130357-10