สัมมนาการสนับสนุนการให้คำปรึกษาเพื่อลดต้นทุนพลังงานในอุตสาหกรรม

นายประมวล จันทร์พงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานเปิดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการการให้คำปรึกษาเพื่อลดต้นทุนพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กกลุ่มภาคเหนือตอนบน โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วม 200 แห่ง สามารถลดการใช้พลังงานได้ 1,457 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ประหยัดเงินได้ 26.29 ล้านบาท/ปี ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557

1news140357-1 1news140357-2 1news140357-3 1news140357-4 1news140357-5 1news140357-6 1news140357-7